Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên bố của Hội Nông dân Việt Nam phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981 trái phép trong vùng biển của Việt Nam

( Cập nhật lúc: 20/06/2014  )
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân Việt Nam kêu gọi nông dân Trung Quốc, nông dân và các tổ chức nông dân, các đối tác trên toàn thế giới lên tiếng bảo vệ công lý, bảo vệ luật pháp quốc tế, yêu cầu Chính phủ Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, chủ quyền hợp pháp của Việt Nam, rút ngay giàn khoan 981và các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2014

TUYÊN BỐ

của Hội Nông dân Việt Nam phản đối Trung Quốc

đặt giàn khoan HD-981 trái phép trong vùng biển của Việt Nam

 

Kính gửi:   - Ban Bí thư Trung ương Đảng

                           - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng

                        - Ban Đối ngoại Trung ương Đảng

                    - Ban Dân vận Trung ương Đảng

                              - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

- Các tổ chức quốc tế

                                     - Các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế

 

Từ ngày 01/5/2014 đến nay, Trung Quốc đã ngang nhiên đưa Giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 cùng nhiều phương tiện hộ tống, trong đó có tàu quân sự và máy bay đi vào vùng biển Việt Nam và đã hạ đặt Giàn khoan này tại vị trí nằm sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ngay sau hành động này của Trung Quốc, Việt Nam đã tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh cả trên thực địa, ngoại giao, tuyên truyền, vận động quốc tế, nhưng phía Trung Quốc không những không rút lui mà còn hung hăng, ngang ngược khiêu khích, đâm va vào tàu các đơn vị cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam làm nhiệm vụ chấp pháp hợp pháp, cũng như một số tàu của ngư dân Việt Nam, gây hư hại về vật chất và đe dọa đến tính mạng của con người. Trước tình hình trên, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tuyên bố:

Hành động nói trên của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng Luật pháp Quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, Tuyên bố về Ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc là một bên tham gia ký kết. Hành động cực kỳ nguy hiểm này đã và đang đe dọa trực tiếp đến hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông và cuộc sống của ngư dân Việt Nam, đi ngược lại các thoả thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và làm tổn thương sâu sắc tình hữu nghị giữa nhân dân, đặc biệt là nông dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc cũng như sự tin cậy mà hai bên đã và đang nỗ lực cùng nhau xây đắp.

Hội Nông dân Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân vô cùng bất bình và kịch liệt phản đối hành động sai trái, nguy hiểm nói trên của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức rút hết và vô điều kiện giàn khoan Hải Dương 981 cùng các phương tiện hộ tống ra khỏi khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt các hành động phi pháp và đối xử vô nhân đạo đối với ngư dân Việt Nam trên Biển Đông và không lặp lại các hành động tương tự trong tương lai.

Hội Nông dân Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của Chính phủ và các lực lượng chấp pháp của Việt Nam bảo vệ chủ quyền hợp pháp của Việt Nam bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế; kêu gọi ngư dân Việt Nam đoàn kết một lòng, kiên cường bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền và lợi ích của quốc gia. 

Hội Nông dân Việt Nam và toàn thể nông dân Việt Nam luôn coi trọng và làm hết sức mình để giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Trung Quốc nói chung, giữa nông dân Việt Nam với nông dân Trung Quốc nói riêng. Song, lãnh thổ là thiêng liêng, Hội Nông dân Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân Việt Nam cực lực phản đối các hành động xâm phạm và bằng mọi biện pháp kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích chính đáng của dân tộc, phù hợp với Luật pháp quốc tế.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân Việt Nam kêu gọi nông dân Trung Quốc, nông dân và các tổ chức nông dân, các đối tác trên toàn thế giới lên tiếng bảo vệ công lý, bảo vệ luật pháp quốc tế, yêu cầu Chính phủ Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, chủ quyền hợp pháp của Việt Nam, rút ngay giàn khoan 981và các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu TW Hội. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Quốc Cường

Tin bài mới:


Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2014 của TW HNDVN(22/01/2014)

Quy định về việc thu, nộp, quản lý, sử dụng hội phí và xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ Hội(09/01/2014)

Quyết định về mức thu phí cho vay Quỹ Hỗ trợ nông dân và tỷ lệ phân bổ phí thu cho vay Quỹ Hỗ trợ nông dân(09/01/2014)

Các văn bản Trung ương Hội(02/11/2013)

Báo cáo 59 tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 3 (khóa III) (02/11/2013)

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa IV)(02/11/2013)

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá V) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam(02/11/2013)

Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội (Khoá V) Về tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh(02/11/2013)

Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa V) về tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020(02/11/2013)

Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa V) về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2020. (02/11/2013)

Sign In