Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thể lệ bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017”

( Cập nhật lúc: 21/03/2017  )
Ngày 09/3/2017, Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý, Trưởng ban Tổ chức Chương trình bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” vừa ký ban hành Thể lệ bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017”. Website Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn trân trọng gửi tới độc giả toàn văn của Thể lệ này.


 

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư và đồng chí Nguyễn Xuân Cường -

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT trao danh hiệu Nông dân Việt Nam suất sắc năm 2016

cho chị Triệu Thị Tá - Hội viên Chi hội nông dân thôn Nà Viễn, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Ảnh Tư liệu)

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Khẳng định và đề cao vai trò, vị thế của người nông dân Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong giai đoạn đất nước đang thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

- Phát hiện, tôn vinh, tuyên truyền và nhân rộng những gương nông dân điển hình tiên tiến trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, có những phát minh sáng tạo áp dụng hiệu quả trong sản xuất; tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ quyền quốc gia. Đặc biệt, những nông dân có những đóng góp vì một nền nông nghiệp bền vững: sản xuất nông nghiệp phát triển, đời sống nông thôn văn minh hiện đại và bảo vệ môi trường.

2. Yêu cầu

- (Hoạt động) Việc đề cử, bình chọn Danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc phải được thực hiện khách quan, công khai, trung thực và hiệu quả, tuân thủ đúng Thể lệ bình chọn “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017”.

- Hoạt động tôn vinh và trao tặng Danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc phải được chuẩn bị và tổ chức trang trọng, chu đáo, tiết kiệm và hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG

- Nông dân Việt Nam không phân biệt thành phần, tôn giáo, dân tộc, trình độ học vấn.

- Không phải là công chức, viên chức nhà nước.

- Không nằm trong Danh sách đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” các năm 2015, 2016  (Những trường hợp đã đạt Danh hiệu Nông dân VN xuất sắc năm 2013, 2014 có thể đề cử lại nếu vẫn đáp ứng các tiêu chí của Chương trình).

III. TIÊU CHÍ XÉT CHỌN DANH HIỆU

1. Tiêu chí chung

- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Năng động, sáng tạo trong cơ chế thị trường, dám nghĩ, dám làm, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, lao động, đất đai; Mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao; Đi đầu trong việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất thực phẩm sạch gắn với bảo vệ môi trường nông thôn và tích cực vận động mọi người cùng thực hiện.

- Tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động ở nông thôn.

- Hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ những hộ nghèo, hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương vượt qua nghèo khó vươn lên ổn định cuộc sống.

2. Tiêu chí cụ thể

Nông dân được đề cử “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2017 phải đạt ít nhất 2 tiêu chí cụ thể trong số 4 tiêu chí sau đây.

Tiêu chí 1: Nông dân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp.

Là nông dân đã đạt được danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương, giai đoạn 2012-2016, theo Quy định số 944-QĐ/HNDTW ngày 4/9/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN về tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và tổ chức thực hiện; đến nay vẫn đáp ứng được các tiêu chí theo quy định.

Nông dân đạt thành tích xuất sắc một trong năm nhóm sản phẩm được liệt kê dưới đây:

1. Trồng trọt: cây lương thực, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây dược liệu…

2. Chăn nuôi: gia súc, gia cầm

3. Nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản

4. Lâm nghiệp

5. Dịch vụ nông nghiệp.

Doanh thu tối thiểu quy định cụ thể theo vùng như sau:

- Khu vực trung du miền núi phía Bắc: 1,35 tỷ đồng/năm

- Khu vực Đồng bằng sông Hồng: 1,95 tỷ đồng/năm

- Khu vực Bắc Trung bộ: 1,3 tỷ đồng/năm

- Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ: 1,6 tỷ đồng/năm

- Khu vực Tây nguyên: 1,65 tỷ đồng/năm

- Khu vực Đông nam bộ: 2,25 tỷ đồng/năm

- Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long: 1,9 tỷ đồng/năm

Thực hiện xét ưu tiên đối với các trường hợp sau:

- Nông dân có thành tích xuất sắc trong sản xuất trực tiếp;

- Nông dân tiêu biểu với các sản phẩm chủ lực/thế mạnh của từng tỉnh/vùng miền;

Tiêu chí 2: Nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp biểu dương và trao tặng Danh hiệu trong vòng 5 năm trở lại đây (Kèm theo bản photo Bằng khen, chứng nhận…)

Tiêu chí 3: Nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ quyền quốc gia.

Đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp biểu dương, khen thưởng và trao tặng Danh hiệu trong vòng 5 năm trở lại đây (Kèm theo bản photo Bằng khen, chứng nhận…)

Tiêu chí 4: Có sáng kiến, phát minh mang tính khoa học đã được ứng dụng và đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.

- Phát minh đã được cơ quan quản lý hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận (kèm theo Bản chứng nhận photo copy có công chứng);

- Phát minh chưa được cơ quan quản lý hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền công nhận nhưng đáp ứng các điều kiện sau:

+ Mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao.

+ Không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, xã hội và an ninh quốc phòng.

+ Được áp dụng rộng rãi trong điều kiện thực tế tại Việt Nam.

IV. CÁCH THỨC THỰC HIỆN ĐỀ CỬ, BÌNH CHỌN DANH HIỆU

1. Cách thức tiến hành đề cử

Hội Nông dân các tỉnh/thành phố gửi Danh sách đề cử và Hồ sơ nông dân (theo mẫu) về Ban Tổ chức theo đường bưu điện và qua email.

Mỗi Hội Nông dân tỉnh /thành phố  đề cử từ 2-3 nông dân. (Tối thiểu phải 02 nông dân. Nếu đề cử 01 nông dân coi như không hợp lệ).

2.Thời hạn và địa chỉ nhận Hồ sơ đề cử

- Hồ sơ gửi về Ban Tổ chức Bình chọn chậm nhất trước 17 giờ ngày 10 tháng 6 năm 2017 (theo dấu bưu điện).

- Địa chỉ:  Báo Nông thôn Ngày nay, Lô E2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ngoài ra có thể gửi thêm qua email của Ban tổ chức chương trình (nongdanxuatsac@gmail.com).

3. Hồ sơ đề cử gồm

- Công văn và danh sách đề cử của Hội Nông dân tỉnh, thành phố.

- Hồ sơ của nông dân được đề cử: Báo cáo theo mẫu của Ban Tổ chức, bản sao hoặc photo copy huân chương, bằng khen, giấy chứng nhận, hóa đơn nộp thuế (nếu có).

V. DANH HIỆU VÀ PHẦN THƯỞNG

Số lượng nông dân được trao Danh hiệu: 63 Nông dân xuất sắc trên toàn quốc.

Cá nhân nông dân đạt Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017” sẽ được nhận:  Bằng chứng nhận Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017; Cup và một phần thưởng bằng tiền mặt từ Ban Tổ chức.

Ban tổ chức cũng sẽ lựa chọn những nông dân xuất sắc tiêu biểu đủ điều kiện đề nghị Nhà nước, Chính phủ khen thưởng. Những nông dân xuất sắc còn lại sẽ được tặng Bằng khen của Trung ương Hội NDVN.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý

(Đã ký)

 

Admin
Sign In