Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thể lệ bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019”

( Cập nhật lúc: 15/04/2019  )
Ngày 09/4/2019, Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Chủ tịch Thào Xuân Sùng ký ban hành Thể lệ bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019”. Website Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn trân trọng gửi tới độc giả toàn văn của Thể lệ này.


Xem chi tiết nội dung Thể lệ tại link sau: Thể lệ bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019”

Sign In