Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc ban hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023

( Cập nhật lúc: 05/03/2019  )
Ngày 19/02/2019 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Quyết định số 179-QĐ/HNDTW về việc ban hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tổ chức Hội các cấp và cán bộ, hội viên nông dân trong toàn hệ thống Hội Nông dân Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Xem chi tiết nội dung Quyết định tại link sau: QĐ ban hành Điều lệ HNDVN khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023

 

Sign In