Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp

( Cập nhật lúc: 22/07/2020  )
Ngày 10/7/2020 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 205 về việc Hướng dẫn quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, theo đó đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện theo Hướng dẫn ban hành./.


Xem chi tiết nội dung Hướng dẫn tại link sau: Hướng dẫn 205

Sign In