Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 10/7/2020 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 204 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Hội Nông dân Việt Nam.

Xem tiếp


Ngày 10/7/2020 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 205 về việc Hướng dẫn quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, theo đó đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện theo Hướng dẫn ban hành./.

Xem tiếp


Ngày 14 tháng 4 năm 2020 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Công văn số 1483-CV/HNDTW về việc ban hành Đề cương nội dung tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020). Đề nghị Hội Nông dân các cấp căn cứ Đề cương, tích cực nghiên cứu, biên soạn thành tài liệu để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân.

Xem tiếp


Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII thông qua ngày 12/12/2018) và Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) ngày 23/7/2019; Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam như sau:

Xem tiếp


Ngày 09/4/2019, Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Chủ tịch Thào Xuân Sùng ký ban hành Thể lệ bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019”. Website Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn trân trọng gửi tới độc giả toàn văn của Thể lệ này.

Xem tiếp


Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khả năng gây chết lợn bệnh lên đến 100%. Bệnh lây lan nhanh, trực tiếp từ lợn bệnh sang lợn chưa mắc bệnh, sản phẩm lợn mang mầm bệnh, hoặc gián tiếp qua các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh (ve mòng, côn trùng, gậm nhấm, chim di cư,…), các phương tiện vận chuyển, thức ăn chăn nuôi, dụng cụ chăn nuôi và cả yếu tố con người. Hiện nay, trên thế giới chưa có vắc xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh.

Xem tiếp


Ngày 19/02/2019 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Quyết định số 179-QĐ/HNDTW về việc ban hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tổ chức Hội các cấp và cán bộ, hội viên nông dân trong toàn hệ thống Hội Nông dân Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Xem tiếp


Để tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Tiểu ban Tuyên truyền - khánh tiết Đại hội đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức sản xuất và phát sóng các chương trình chào mừng Đại hội. Để cán bộ, hội viên nông dân cả nước biết và theo dõi, Tiểu ban Tuyên truyền - khánh tiết Đại hội trân trọng thông báo lịch phát sóng các chương trình cụ thể như sau:

Xem tiếp


Ngày 22/12/2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2018. Website Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đăng toàn văn Chỉ thị.

Xem tiếp


Ngày 09/3/2017, Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý, Trưởng ban Tổ chức Chương trình bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” vừa ký ban hành Thể lệ bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017”. Website Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn trân trọng gửi tới độc giả toàn văn của Thể lệ này.

Xem tiếp

1234
Sign In