Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

( Cập nhật lúc: 22/04/2020  )
Ngày 14 tháng 4 năm 2020 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Công văn số 1483-CV/HNDTW về việc ban hành Đề cương nội dung tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020). Đề nghị Hội Nông dân các cấp căn cứ Đề cương, tích cực nghiên cứu, biên soạn thành tài liệu để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân.


Xem chi tiết nội dung Đề cương tuyên truyền tại link sau: Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Sign In