Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số đường dây nóng của Bộ Y tế để tiếp nhận cuộc gọi người dân về Covid-19

( Cập nhật lúc: 04/08/2020  )
Theo đó, từ ngày 01/8/2020, Bộ Y tế sử dụng duy nhất số đường dây nóng ngành Y tế: 1900-9095 để trả lời các phản ánh của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.Sign In