Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

( Cập nhật lúc: 09/02/2021  )
Ngày 08 tháng 02 năm 2021 Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

 

Theo đó đề nghị các Bộ, cơ quan, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

 

Xem chi tiết nội dung Thông báo tại link sau: Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Sign In