Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

( Cập nhật lúc: 18/03/2022  )
Để nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thích ứng với tình hình diễn biến của dịch bệnh trong tình hình mới, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền theo những nội dung sau:


1. Nội dung

- Tăng cường tuyên truyền các chủ trương, nhiệm vụ giải pháp, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, địa phương và của Hội về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo thích ứng an toàn, hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch lợi dụng tình hình dịch bệnh để tuyên truyền, xuyên tạc gây tâm lý hoang mang trong cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Tuyên truyền, vận động ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Covid- 19 theo tinh thần “Tiêm vắc xin Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng, vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân chủ động, tự giác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm Thông điệp 5K; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, sức mạnh toàn dân trong công tác phòng, chống dịch; thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh, khuyến cáo, hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh, hướng dẫn cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế, phần mềm PC-Covid trên điện thoại di động, thực hiện quét mã QR-Code tại các điểm đến; phối hợp tư vấn, hướng dẫn cách dùng thuốc và công tác xử lý rác thải của các trường hợp F0 cách ly, điều trị tại gia đình.

2. Hình thức tuyên truyền

- Chủ động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, phát huy hiệu quả tuyên truyền thông qua các cuộc sinh hoạt Chi, tổ hội, Hợp tác xã, Câu lạc bộ nông dân, các hội nghị, hội thảo, trên các nhóm zalo, facebook…; phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, trên Website.

- Tham gia viết tin, bài tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cơ sở đăng tải trên các Website chính thống, nhất là các biện pháp cụ thể trong công tác phòng chống Covid-19 (vệ sinh, khử khuẩn, xử lý rác thải của các F0 cách ly điều trị tại nhà, việc sử dụng thuốc kháng vi rút…).

Với nội dung trên đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện và hướng dẫn các cơ sở Hội triển khai thực hiện nghiêm túc, định kỳ báo cáo kết quả về Hội Nông dân tỉnh./.


Xem chi tiết nội dung văn bản tại link sau: CV Tiếp tục tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Sign In