Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập trung chỉ đạo tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới

( Cập nhật lúc: 07/05/2021  )
Thực hiện Công văn số 208-CV/ TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tập trung chỉ đạo làm tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:


1. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản của tỉnh, của Hội.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh trên địa bàn để chủ động, linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, có hiệu quả, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu; hạn chế tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người nếu không thực sự cần thiết; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

2. Chấn chỉnh, thực hiện nghiêm quy định cấm cán bộ, công chức uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc theo Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 18/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Chủ động phối hợp các ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương.

4. Giao cho Văn phòng giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện văn bản này, theo dõi và định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh Hội về kết quả thực hiện.

Yêu cầu các huyện, thành Hội và các đơn vị thuộc Tỉnh Hội nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nội dung Công văn chi tiết tại link sau: CV Tập trung chỉ đạo tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới

Sign In