Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn nội dung tuyên truyền về công tác gia đình năm 2019

( Cập nhật lúc: 18/03/2019  )
Ngày 11/03/2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 235 về việc hướng dẫn các đơn vị, địa phương nội dung tuyên truyền về công tác gia đình năm 2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện về công tác gia đình 2019 theo nội dung yêu cầu của công văn và thông điệp gửi kèm./.
Sign In