Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn các giải pháp canh tác một số cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 31/08/2023  )
Ngày 28/8/2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành văn bản số 3121-CV/HNDT về việc gửi tài liệu hướng dẫn các giải pháp canh tác một số cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bắc Kạn.


Theo đó đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố thực hiện những nội dung sau:


1. Tuyên truyền đến cấp Hội, hội viên, nông dân về tài liệu “Hướng dẫn các giải pháp canh tác một số cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bắc Kạn”.

2. Trong quá trình triển khai áp dụng thực hiện nếu tài liệu có vấn đề bất cập, Hội Nông dân các huyện, thành phố tổng hợp và gửi nội dung đề xuất về Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn để phối hợp chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu cho phù hợp./.


Xem và tải về các tài liệu hướng dẫn tại các link sau: 1.Tài liệu cây bí xanh thích ứng BĐKH ; 2.Tài liệu thích ứng BĐKH trên cây ngô ; 3.Tài liệu thạch đen thích ứng BĐKH ; 4.Tài liệu các giải pháp chăn nuôi trâu bò thích ứng BĐKH ; 5.Tài liệu các giải pháp chăn nuôi gà thích ứng BĐKH

Sign In