Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Kế hoạch số 613/KH-UBND ngày 12/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Bắc Kạn đoàn kết, chung sức,đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, ngày 18/10/2021 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 292/KH-HNDT triển khai Phong trào thi đua phòng, chống dịch COVID-19 trong các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân.

Xem tiếp


Ngày 21/6/2021 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 1611 về việc không đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và chất thải rắn sinh hoạt. Theo đó đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Xem tiếp


Thực hiện Lời kêu gọi “Toàn dân hưởng ứng đợt cao điểm chung tay phòng, chống dịch Covid-19” của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Kạn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao nhận thức, hành động tích cực để tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; quyên góp ủng hộ đợt cao điểm vận động toàn dân chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn với nội dung sau:

Xem tiếp


Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt được mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị các cấp Hội Nông dân trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 208-CV/ TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tập trung chỉ đạo làm tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Xem tiếp


Thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống, không để dịch Covid-19 xâm nhập, lây lan trên địa bàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố chỉ đạo cán bộ, hội viên nông dân tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 227/STP-PBGDPL ngày 10/3/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện như sau:

Xem tiếp


Ngày 21/8/2020 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 1089 về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp với các nội dung tuyên truyền sau:

Xem tiếp


Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn về phòng, chống dịch Covid-19, để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổng hợp đăng tải trên website một số nội dung cấp thiết về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như sau:

Xem tiếp


Để kịp thời tổng hợp tình hình công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố xây dựng báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 (theo đề cương và biểu số liệu gửi kèm).

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In