Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn về việc tuyên truyền thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

( Cập nhật lúc: 17/04/2020  )
Ngày 16 tháng 4 năm 2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 2091/UBND-VXNV về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.


Để tiếp tụcthực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, vn động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện nghiêm túc các nội dung của Công văn nêu trên./.

 

(Gửi kèm Công văn số 2091/UBND-VXNV của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

 

Xem chi tiết nội dung Công văn tại link sau: Công văn số 887 của Hội Nông dân tỉnh; Công văn 2091 của UBND tỉnh

Sign In