Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn của Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn về việc phòng, chống virus Corona

( Cập nhật lúc: 31/01/2020  )
Thực hiện Công văn số 2982-CV/TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc “phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra”, Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp, triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:


1. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện của Thủ tướng Chính phủ đến cán bộ, hội viên, nông dân.

2. Chủ động phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, đảm bảo hiệu quả đến cán bộ, hội viên, nông dân, đặc biệt là phối hợp với ngành y tế tại địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn./.

(Gửi kèm Công điện số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn tuyên truyền phòng, chống virus Corona, Tài liệu tuyên truyền phòng chống virus Corona của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bắc Kạn).


Xem chi tiết nội dung tại link sau: Công văn tuyên truyền phòng chống virus Corona của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bắc Kạn; Tài liệu tuyên truyền phòng chống virus Corona của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bắc Kạn; Công điện số 05/CT-TTg ; Công văn số 757 ngày 31/01/2020 của Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

Sign In