Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn vận động nhắn tin ủng hộ Quỹ hỗ trợ người chiến thắng bệnh lao

( Cập nhật lúc: 05/04/2019  )
Để Quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao (PASTB) tạo thêm nhiều cơ hội cho người bệnh lao được điều trị khỏi, giảm nguồn lây trong cộng đồng, góp phần cứu hàng chục ngàn người có thể tử vong do mắc bệnh lao hàng năm và phòng bệnh lao cho cộng đồng, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố, các Ban, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân nhắn tin ủng hộ Quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao (PASTB).


- Thời gian: Bắt đầu từ 00h00 ngày 10/3/2019 đến 24h00 ngày 09/5/2019.

- Cú pháp soạn tin nhắn: TB gửi 1402.

(18.000 đồng/tin nhắn, không giới hạn số lượng tin nhắn).

Xem chi tiết nội dung Công văn tại link sau: CV vận động nhắn tin ủng hộ Quỹ hỗ trợ người chiến thắng bệnh lao

Sign In