Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Công văn tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch bệnh Covid-19

( Cập nhật lúc: 29/04/2021  )
Thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống, không để dịch Covid-19 xâm nhập, lây lan trên địa bàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố chỉ đạo cán bộ, hội viên nông dân tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

 

1. Thực hiện nghiêm túc các Văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các ban, nghành, đoàn thể các cấp và hướng dẫn của ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để cảnh báo người dân, cán bộ, hội viên nông dân không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Thông điệp 5K “KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ” của ngành Y tế; tăng cường phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

3. Tuyên truyền thực hiện tốt công tác tiêm chủng vắc-xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bảo đảm an toàn, đúng đối tượng theo quy định của nghành Y tế./.

 

Xem chi tiết nội dung Công văn tại link sau: Công văn tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Sign In