Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện phương án sản xuất vụ Xuân năm 2020

( Cập nhật lúc: 31/12/2019  )
Để việc sản xuất vụ Xuân năm 2020 đúng thời vụ, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố phối hợp với ngành Nông nghiệp và PTNT tuyên truyền, vận động và hướng dẫn hội viên nông dân thực hiện tốt phương án sản xuất vụ Xuân năm 2020.

 

Xem chi tiết nội dung phương án sản xuất vụ Xuân năm 2020 tại link sau: Phương án sản xuất vụ Xuân năm 2020

Sign In