Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn tuyên truyền, hướng dẫn phòng bệnh dịch tả lợn Châu Phi

( Cập nhật lúc: 14/03/2019  )
Thực hiện Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc "Phê duyệt Kế hoạch ngăn chặn, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 255 ngày 13/03/2019 về việc tuyên truyền, hướng dẫn phòng bệnh dịch tả lợn Châu Phi đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện theo nội dung yêu cầu.


Xem chi tiết nội dung công văn tại link sau: Công văn tuyên truyền, hướng dẫn phòng bệnh dịch tả lợn Châu Phi

 

Sign In