Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone

( Cập nhật lúc: 05/08/2020  )
Ngày 4 tháng 8 năm 2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 4482 về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone.

 

Theo đó đề nghị triển khai vận động tuyên truyền phòng dịch Covid-19 và yêu cầu toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân nếu có điện thoại thông minh thì phải cài đặt ứng dụng Bluezone.

Thời gian triển khai từ ngày 01 tháng 8 năm 2020. Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên http://www.bluezone.gov.vn

 

Xem chi tiết nội dung văn bản tại link sau: Văn bản triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone

Tin bài mới:


Chỉ thị số 05 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới(28/07/2020)

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(27/07/2020)

Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(23/07/2020)

Kế hoạch truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử(08/07/2020)

Chỉ thị về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành “Công dân điện tử”(02/06/2020)

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19(21/05/2020)

Cài đặt phần mềm theo dõi lượng mưa của các trạm đo mưa tự động và chia sẻ, kết nối trang facebook phòng chống thiên tai(20/05/2020)

Quyết định về việc tiếp tục tạm đình chỉ một số loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(29/04/2020)

Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn(28/04/2020)

Công điện về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá(27/04/2020)

Sign In