Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

( Cập nhật lúc: 19/05/2021  )
Ngày 18/5/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 2865/UBND-VXNV chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 101/TB-VPCP và Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 11/5/2021 của Văn phòng Chính phủ.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm “Chống dịch như chống giặc”, tập trung cao độ thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, triển khai của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch có hiệu quả: Đối với cá nhân là thực hiện 5K, đặc biệt là phải bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; đối với cơ sở, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp,… tự đánh giá, cập nhật lên hệ thống an toàn Covid. Áp dụng các biện pháp phòng dịch cơ bản như hạn chế dùng điều hòa, luôn để môi trường sinh hoạt, làm việc, sản xuất kinh doanh thông thoáng, đặc biệt đối với nhà máy, xí nghiệp.

Sử dụng nguồn kinh phí thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm trong điều kiện có dịch đảm bảo hiệu quả, không để nợ đọng kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch, nhất là mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế.

Các cơ quan chuyên môn về y tế phối hợp với các ngành liên quan chủ động tham mưu để chính quyền cùng cấp quyết định các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, như việc xem xét dừng các hoạt động, dịch vụ có tập trung đông người trong môi trường kín như quán bar, karaoke, cơ sở massage,…

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm xử lý kịp thời các vấn đề liên quan, không để vướng mắc về thủ tục hành chính mà làm chậm trễ, ách tắc trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch...

Đề cao kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm chỉ đạo của cấp trên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tập thể, cấp dưới phục tùng cấp trên theo đúng nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; cán bộ, công chức phải gương mẫu, đi đầu, nêu gương trong thực hiện; cấp trên phải nêu gương cho cấp dưới.

Các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, đồng thời không hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh trước các diễn biến mới của dịch bệnh. Tiếp tục tỉnh táo, sáng suốt, sáng tạo, bản lĩnh, kiên trì và tự giác thực hiện nghiêm, đầy đủ các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch theo tinh thần mình vì mọi người, vì sức khỏe bản thân, vì cộng đồng, đóng góp vào công cuộc phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị, địa phương và của cả nước một cách hiệu quả nhất./.


Nguồn: Hồng Nhung/backan.gov.vn
Sign In