Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

( Cập nhật lúc: 24/12/2020  )
Ngày 17/12/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bắc Kạn ban hành văn bản về việc Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, theo đó đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền như sau:

 

1. Nội dung tuyên truyền

1.1. Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến và kết quả của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; sự phát triển và lớn mạnh của Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ.

1.2. Vị trí, vai trò và đóng góp to lớn của Quốc hội Việt Nam, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân; nhấn mạnh việc thực hiện chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao, sự gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm với Nhân dân.

1.3. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng đối với Quốc hội Việt Nam; kết quả trong đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

1.4. Biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Quốc hội; tôn vinh những công lao, đóng góp của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; tuyên truyền, phản ánh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở các cấp, ngành theo quy định của Đảng, Nhà nước; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Hình thức tuyên truyền

2.1. Các địa phương, đơn vị lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế như: Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi động viên, tôn vinh đại biểu Quốc hội các nhiệm kỳ của tỉnh; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng; tuyên truyền qua sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, qua nội dung Bản tin, trang tin của cơ quan, ban, ngành…

2.2. Các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tập trung tuyên truyền đậm nét về những nội dung nêu trên tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

 

Xem chi tiết nội dung tài liệu tuyên truyền tại link sau: Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Sign In