Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19

( Cập nhật lúc: 12/05/2021  )
Ngày 29 tháng 4 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1324/BTTTT-THH về việc triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19.

 

Link tải: Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

 

Theo đó, Bộ giải pháp gồm 5 giải pháp công nghệ chính đã và đang được sử dụng trong công tác phòng, chống dịch Covid 19 gồm: Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone (sau đây gọi tắt là Bluezone); Ứng dụng khai báo y tế cho người nhập cảnh VHD -VietNam Health Declaration(sau đây gọi tắt là VHD); Ứng dụng quản lý tờ khai y tế tự nguyện NCOVI (sau đây gọi tắt là NCOVI); Hệ thống ghi nhận việc đến/đi tại các địa điểm công cộng QR Code (sau đây gọi tắt là QR Code) và Hệ thống bản đồ chống dịch - An toàn Covid-19 (sau đây gọi tắt là Bản đồ chống dịch).

Trước tình trạng dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay, việc triển khai đồng bộ, triệt để và rộng khắp bộ giải pháp trên, kết hợp với giải pháp tuyên truyền, vận động trong cộng đồng sẽ giúp ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh; giúp các cơ quan chức năng khoanh vùng dịch, truy vết, xác minh một cách chính xác, hiệu quả, tiết kiệm cả về thời gian và nhân lực; đồng thời, giảm thiểu việc gây ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh bình thường của xã hội. UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương:

- Chỉ đạo, thực hiện “đăng ký điểm kiểm dịch” bằng giải pháp QRCode tại cơ quan, đơn vị, địa phương và treo/dán các mã QR Code được cấp kèm theo hướng dẫn tại tất cả các cổng/cửa ra vào, phòng họp, hội trường, phòng tiếp công dân…của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Chỉ đạo quán triệt, yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của của cơ quan, đơn vị sử dụng điện thoại thông minh phải thực hiện cài đặt, sử dụng các ứng dụng Bluezone, NCOVI, VHD; tuân thủ việc quét mã QR Code khi ra/vào trụ sở cơ quan, đơn vị, địa phương, khi đến các điểm công cộng và vận động, hướng dẫn những người xung quanh cùng thực hiện.

- Đăng tải, tuyên truyền hướng dẫn cài đặt các ứng dụng, khai báo y tế điện tử và quy định về quét mã QR Code tại các điểm công cộng lên Cổng/trang thông tin điện tử và kênh thông tin chính thống trên mạng xã hội của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý.

- Yêu cầu mọi cá nhân, tổ chức đến làm việc phải cài đặt, sử dụng các ứng dụng Bluezone, NCOVI; thực hiện quét mã QR Code trước khi vào/ra khỏi trụ sở cơ quan.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ nêu tại mục 1 Công văn này. Theo dõi tình hình triển khai của các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, đơn vị, tổ chức trên địa bàn để kịp thời báo cáo tiến độ gửi UBND tỉnh.

- Tổng hợp các địa điểm, cơ sở công cộng và kết quả triển khai cài đặt giải pháp QR Code của các xã, phường, thị trấn trên địa bản để báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyên thông) để theo dõi.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn:

+ Tổng hợp các địa điểm, cơ sở công cộng trên địa bàn (bao gồm cả các cơ sở y tế, trường học, chợ, điểm kinh doanh đông người, nhà hàng, khách sạn, bến, bãi…) và triển khai cho các đơn vị này “Đăng ký điểm kiểm dịch” bằng giải pháp QR Code. Phổ biến, hướng dẫn ý nghĩa, cách sử dụng QR Code và yêu cầu các đơn vị này bắt buộc mọi người dân ra, vào các địa điểm, cơ sở công cộng phải thực hiện quét mã QR Code một cách đầy đủ.

+ Lập danh sách kết quả triển khai cài đặt giải pháp QR Code các địa điểm, cơ sở công cộng trên địa bàn gửi UBND huyện tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

+ Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt kết quả sử dụng việc quét mã QR Code tại các điểm đã cài đặt. Chủ động bổ sung các điểm, cơ sở công cộng nên đăng ký điểm kiểm dịch bằng giải pháp QR Code nếu thấy cần thiết.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.

+ Huy động toàn bộ hệ thống chính trị - xã hội vào cuộc để phát tài liệu hướng dẫn và đề nghị tất cả người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone, NCOVI, VHD; nhắc nhở người dân tuân thủ việc quét mã QR Code khi vào, ra các điểm công cộng.

- Thường xuyên kiểm tra việc khai báo y tế điện tử của người dân để kịp thời nắm bắt các phản ánh về tịnh trạng dịch bệnh trên địa bàn quản lý.

3. Sở Y tế

- Chỉ đạo các cơ sở y tế “Đăng ký điểm kiểm dịch” qua giải pháp mã QR Code và treo, dán tại cổng, cửa; các địa điểm phù hợp trong khuôn viên đơn vị.

- Triển khai giải pháp khai báo y tế điện tử qua mã QR Code tại các điểm yêu cầu khai báo y tế để thuận tiện cho người dân sử dụng.

- Yêu cầu người dân tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh có điện thoại thông minh phải cài đặt, sử dụng các ứng dụng Bluezone, NCOVI, VHD để khai báo y tế điện tử và tuân thủ việc quét mã QR Code khi vào, ra các cơ sở y tế.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng bộ giải pháp và cơ sở dữ liệu khai báo y tế trong quản lý, truy vết, giúp khoanh vùng sự lây lan của dịch bệnh.

4. Giám đốc các Sở, ngành: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông vận tải; Sở Công Thương; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo các khu vui chơi - giải trí, du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, bến tàu, bến xe, trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, trường học, doanh nghiệp sản xuất, nơi làm việc… thuộc quyền quản lý ngành thực hiện đăng ký điểm kiểm dịch và dán công khai mã QR-code của cơ sở để lưu lại các thông tin phục vụ truy vết khi cơ quan chứcnăng yêu cầu; hiển thị mã QR Code, hướng dẫn cách cài đặt, đề nghị mọi người dân, người lao động ra/vào thực hiện nghiêm việc cài đặt, sử dụng bộ giải pháp và tuân thủ việc quét mã QR Code.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Hướng dẫn cụ thể việc “Đăng ký điểm kiểm dịch” bằng giải pháp QR Code cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổng hợp danh sách các điểm đã đăng ký, thường xuyên theo dõi, đôn đốc hiệu quả sử dụng tại các đơn vị, địa phương để báo cáo UBND tỉnh.

- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan báo chí của tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân cài đặt, sử dụng bộ giải pháp và tuân thủ việc quét mã QR Code khi ra/vào các điểm công cộng.

- Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, các đơn vị cung ứng dịch vụ OTT triển khai nhắn tin đề nghị người dân cài đặt, sử dụng bộ giải pháp và tuân thủ việc quét mã QR Code tại các điểm công cộng, cảnh báo các trường hợp có tiếp xúc với các ca nhiễm được phát hiện qua bộ giải pháp và định kỳ nhắc lại.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế sử dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ để truy xuất, tích hợp dữ liệu từ bộ giải pháp để Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan khai thác phục vụ công tác quản lý truy vết.

6. Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội:

Phát động phong trào cài đặt, hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ tất cả đoàn viên, hội viên trong tổ chức mình và người lao động tại các doanh nghiệp cài đặt, sử dụng bộ giải pháp và tuân thủ việc quét mã QR Code khi ra, vào các điểm công cộng.

Với nội dung trên, yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện./.

 

Xem chi tiết Tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới của Bộ Thông tin và Truyền thông tại link sau: Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới

Sign In