Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 06/5/2021 của Chính phủ

( Cập nhật lúc: 12/05/2021  )
Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 06/5/2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021, ngày 11/5/2021 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 2665 chỉ đạo như sau:

 

I. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm vắc xin

1. Người đứng đầu các đơn vị, địa phương, đoàn thể:

- Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chịu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch trong phạm vi, địa bàn quản lý; Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác nhưng cũng tránh hoang mang, dao động, sợ hãi hoặc cực đoan trong áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch.

- Động viên, phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân để mọi người, mọi nhà tập trung phòng, chống dịch hiệu quả; phát huy tinh thần phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua để vừa có kế thừa, vừa có đổi mới để có giải pháp phù hợp, hiệu quả trong tình hình mới.

- Tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa phòng ngự vừa tấn công, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, sức khỏe của nhân dân, của cộng đồng lên trên hết, trước hết. Kiên quyết xử lý hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về phòng, chống dịch kể cả việc xem xét, xử lý trách nhiệm hình sự. Tiếp tục tuân thủ các quy định 5K + Vắcxin và tăng cường các biện pháp công nghệ trong quản lý, điều trị, cách ly cũng như trong việc trở lại cộng đồng sau khi hết thời gian cách ly tập trung.

- Chủ động có giải pháp phù hợp để hỗ trợ các đối tượng bị tác động nhất là các đối tượng yếu thế trong xã hội.

2. Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan:

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan bố trí lực lượng, tăng cường kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện xuất – nhập cảnh; kiên quyết ngăn chặn, phát hiện kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh, cư trú trái phép, cương quyết xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng quy chế, quy định cụ thể giám sát nghiêm ngặt các cơ sở cách ly y tế, công tác bàn giao và quản lý sau cách ly tập trung, bảo đảm tuân thủ đúng quy định và rõ trách nhiệm.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác truyền thông, phản ánh trung thực, khách quan, đúng bản chất tình hình và công tác phòng, chống dịch để nhân dân có đủ thông tin, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác cũng như không hoảng hốt, hoang mang, lo sợ, tham gia thực hiện và giám sát, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19.

4. Sở Tài chính, Sở Y tế, các đơn vị liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về nội dung “đồng ý công dân Việt Nam từ các nước láng giềng về nước bằng đường bộ khi thực hiện biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch thì được ngân sách Nhà nước hỗ trợ chi phí cách ly y tế, bao gồm chi phí: Đưa đón từ cơ sở, địa điểm phát hiện đến cơ sở cách ly y tế tập trung; xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2; một số quyền lợi khác tại cơ sở cách ly bắt buộc”.

II. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

1. Các Sở, Ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả trong hành động; đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 đã được giao.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công; chủ động tham mưu điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không có hiệu quả, chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có hiệu quả còn thiếu vốn để đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố theo phân cấp quản lý chỉ đạo chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT; tổng kết năm học 2020-2021 cho các cấp học và chuẩn bị cho năm học mới, bảo đảm an toàn, phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19; phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố chuẩn bị hoạt động hè cho học sinh, sinh viên trong điều kiện phòng, chống dịch.

III. Về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 và Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh, bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Với nội dung trên, UBND tỉnh thông báo để các đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện./.

Sign In