Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khoẻ người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

( Cập nhật lúc: 18/02/2021  )
Ngày 17 tháng 02 năm 2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 875/UBND-VXNV về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khoẻ người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

 

Theo đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung sau:

 

1. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, UBND các huyện, thành phố thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng yêu cầu “Người dân đã từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 15/01/2021 đến nay chủ động liên hệ với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn để khai báo y tế, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, giám sát sức khỏe và thực hiện các biện pháp y tế theo quy định”.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh gửi tin nhắn thông báo nội dung trên đến các thuê bao di động.

2. UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, yêu cầu người dân khai báo y tế và lập danh sách tất cả những người đã từng đến, lưu trú tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về đến tỉnh Bắc Kạn chưa qua 14 ngày tính từ ngày rời khỏi địa điểm nêu trên để thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 (trừ các trường hợp là F1 thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định); đối với các trường hợp đã qua 14 ngày chưa khai báo y tế thì khai báo bổ sung, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm. Các trường hợp đã lấy mẫu lần 1 (có kết quả âm tính) nếu có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi, khó thở... phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tất cả các trường hợp khác đi từ tỉnh Hải Dương về địa phương từ ngày 15/02/2021 đến nay, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện theo dõi sức khỏe theo quy định; riêng đối với các trường hợp đi từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về từ ngày 15/02/2021, tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm cho cả các thành viên sống trong cùng gia đình một cách triệt để và giám sát sức khỏe theo quy định.

3. Các cơ quan, đơn vị yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự giác thực hiện và tuyên truyền người thân trong gia đình chủ động thực hiện cung cấp thông tin, khai báo y tế chính xác cho địa phương và cơ sở y tế theo các nội dung tại mục 1 và 2 nêu trên.

4. Sở Y tế

- Phối hợp rà soát và chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 các trường hợp đi về từ Hải Dương.

- Thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe các trường hợp đang cách ly tập trung, cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe. Phát hiện kịp thời các trường hợp có triệu chứng như ho, sốt, khó thở...để thực hiện cách ly tại cơ sở y tế và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

- Chủ động hướng dẫn về chuyên môn và các biện pháp phòng, chống dịch cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp với diễn biến thực tế của tình hình dịch bệnh và theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức việc tiếp nhận thông tin của người dân, tích cực rà soát và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người đi từ tỉnh Hải Dương về địa phương.

- Chỉ đạo, đảm bảo quản lý và kiểm soát hiệu quả việc cách ly tại nhà.

6. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp khẩn trương tổ chức truy vết, điều tra, xử lý ổ dịch ngay khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 (nếu có).

Với nội dung trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

Xem chi tiết nội dung Văn bản tại link sau: Tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khoẻ người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

 

Sign In