Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

( Cập nhật lúc: 01/04/2021  )
Ngày 23 tháng 3 năm 2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 57/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới, ngày 25/3/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 1654 yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh và các văn bản chỉ đạo, triển khai của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh; không lơ là, chủ quan, đồng thời quyết tâm phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp của Chính phủ về tài khoá, tiền tệ, thương mại, đầu tư và các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh…

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh:

- Xây dựng hoặc cập nhật, bổ sung các phương án chống dịch với phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh.

- Phối hợp với Bộ Y tế rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập phòng dịch.

- Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức tốt việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 bảo đảm an toàn, khẩn trương, đúng đối tượng.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Chủ động xây dựng hoặc cập nhật, bổ sung các phương án chống dịch với phương châm 4 tại chỗ, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh.

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn, trước hết là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người không cần thiết (đối với đám cưới, đám tang cần hạn chế số lượng người tham gia và thực hiện tốt 5K); chú ý các biện pháp phù hợp với các đối tượng, khu vực có nguy cơ cao; thường xuyên kiểm tra, giám sát phòng chống dịch tại các cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại khách sạn, cơ sở lưu trú...

- Tiếp tục quán triệt phương châm “truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp” và thực hiện cách ly tập trung ngay với tất cả các trường hợp tiếp xúc gần (F1), khống chế mầm bệnh, không để lây lan rộng ra cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội, có phương án cụ thể và tổ chức thực hiện tốt mục tiêu kép.

- Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, các cơ sở cách ly y tế.

4. Sở Y tế bám sát chỉ đạo của Bộ Y tế để chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở y tế; phối hợp với các ngành, các địa phương kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị phòng, chống dịch theo quy định.

5. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện tốt công tác tiếp nhận, cách ly người nhập cảnh theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 1. Tăng cường quản lý không để lây chéo trong khu cách ly, lây ra cộng đồng và ngược lại.

6. Công an tỉnh

- Phối hợp với các cơ quan, địa phương tăng cường hoạt động quản lý xuất, nhập cảnh theo quy định; phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú, doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép.

- Chỉ đạo công an các cấp phối hợp với chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ địa bàn dân cư; bảo đảm việc chấp hành nghiêm khai báo lưu trú, tạm trú, nhất là khai báo y tế. Phối hợp với ngành giao thông, đơn vị vận tải công cộng đường dài giám sát việc khai báo y tế của hành khách, nhất là người nước ngoài.

7. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh; đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện yêu cầu 5K và chủ trương tiêm vắc xin phòng bệnh; xử lý nghiêm việc đưa tin sai lệch về dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng.

8. Sở Giao thông vận tải tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải; giám sát việc khai báo y tế của hành khách, nhất là người nước ngoài.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, nơi tập trung nhiều lao động.

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại các khách sạn, cơ sở lưu trú được sử dụng làm cơ sở cách ly; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Tiếp tục hướng dẫn, thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú, khách sạn, các địa điểm du lịch, du lịch tâm linh...

11. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.

12. Các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời biểu dương, khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền tổ chức biểu dương, khen thưởng theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch bệnh./.

Xem chi tiết nội dung Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tại link sau: Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

 


 

Sign In