Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tiếp tục nhận hồ sơ đề xuất đầu tư Quỹ APIF thuộc dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 12/03/2021  )
Quỹ xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp (tên tiếng anh là Agribussiness Promotion Investment Fund - viết tắt là APIF) là một tiểu hợp phần của Hợp phần 3 “Các nông hộ, trang trại có khả năng sinh lời được kết nối với nguồn tài chính và thị trường”, thuộc dự án CSSP. Quỹ được xem như một công cụ nhằm hỗ trợ và khuyến khích các đối tác từ khu vực tư nhân đầu tư vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn tại tỉnh Bắc Kạn.


Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn Thông báo tiếp tục nhận hồ sơ đề xuất đầu tư Quỹ xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp (APIF) thuộc dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn:

Qũy APIF tạo cơ hội đầu tư, giảm bớt các rào cản, rủi ro cho các đối tác tư nhân (doanh nghiệp, HTX) khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Các sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bắc Kạn, gồm:

+ Trồng trọt: Dong riềng, gừng, nghệ, cam, quýt, chuối, mơ, hồng không hạt, bí xanh thơm, gỗ rừng trồng và các sản phẩm từ gỗ rừng trồng, chè, dược liệu.

+ Chăn nuôi: Trâu, bò, lợn, gà.

- Các sản phẩm khác: Theo đề xuất của doanh nghiệp/hợp tác xã.

- Đối tượng tài trợ là các Doanh nghiệp, tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã có nhu cầu xin tài trợ. 

- Điều kiện tham gia: những đối tượng nêu trên phải đang hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản hoặc hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp tạo ra nhiều việc làm ổn định cho các nông hộ trong vùng dự án và có thời gian hoạt động tối thiểu là 12 tháng tính từ thời điểm đăng ký kinh doanh đến ngày nộp hồ sơ đề xuất xin tài trợ. Đối với doanh nghiệp hoặc HTX được thành lập trên cơ sở hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong cùng lĩnh vực, thời gian hoạt động sẽ được tính cả thời gian hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể.

* Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 15/4/2021.Kết thúc vào ngày 30/6/2021. (Chỉ nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

 

* Thời gian tổ chức thẩm định hồ sơ đề xuất: Cả năm (Tùy vào số lượng hồ sơ đăng ký)

* Địa điểm nhận hồ sơ và giải đáp thắc mắc

- Địa điểm nhận hồ sơ:

+ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, tầng 3 Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, số 34 đường Trường Chinh,P. Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn(Liên hệ ông Nông Quang Vũ, số điện thoại: 0977 448 253).

+ Địa điểm nhận hỗ trợ và giải đáp thắc mắc về xây dựng đề xuất:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn ng Đinh Đăng Tùng, số điện thoại: 0976798 925) hoặc Ban Điều phối dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (ôngChu Văn Trương, số điện thoại: 0972 271 884)./.

(Thông tin chi tiết về quỹ APIF và biểu mẫu đề xuất sơ bộ tiểu dự án xin tài trợ được nêu cụ thể trong Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Qũy Xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp được đăng tải trên website http://www.congthuongbackan.gov.vn).

 

Xem chi tiết nội dung Thông báo tại link sau: Thông báo tiếp tục nhận hồ sơ đề xuất đầu tư Quỹ APIF

Sign In