Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn năm 2021

( Cập nhật lúc: 15/04/2021  )
Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh năm 2021 như sau:


1. Thời gian tiếp công dân: Định kỳ vào ngày 25 hằng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ lễ, tết thì chuyển sang ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ.

2. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh, số 152, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn.

3. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp chuẩn bị công tác tiếp dân, cử đại diện lãnh đạo Ban tham gia tiếp dân và xây dựng báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả tiếp dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo quy định.

4. Công dân đăng ký lịch tiếp dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh trước ngày 20 hằng tháng, trong trường hợp đăng ký sau ngày 20 thì chuyển lịch tiếp dân sang tháng kế tiếp.

Thông báo này thay Thông báo số 156-TB/TU ngày 01 tháng 3 năm 2021.

Thường trực Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân biết, tổ chức thực hiện./.

 

Xem chi tiết nội dung Thông báo tại link sau: Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

Sign In