Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo khẩn tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 số 1.255.779

( Cập nhật lúc: 03/12/2021  )
Ngày 02/12/2021 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn thông báo tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 tại tỉnh Bắc Kạn.

 

Quá trình di chuyển với các mốc dịch tễ xem tại link sau: Thông báo khẩn tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 số 1.255.779Sign In