Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

( Cập nhật lúc: 22/02/2021  )
Ngày 17 tháng 02 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn đã chủ trì cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; dự họp có thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.


Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, nỗ lực của các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, các ngành, các cấp, nhất là lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại các khu cách ly, cơ sở y tế, chốt kiểm dịch… trong thời gian qua đã khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ sau:

2.1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh nhất là Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường phối hợp, triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch theo Phương án, Kế hoạch đã ban hành, quyết tâm "giữ sạch" địa bàn, tích cực truy vết, chủ động, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch có thể xảy ra; tiếp tục rà soát kỹ người về từ vùng dịch để thực hiện các biện pháp cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát phù hợp.

2.2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố báo cáo chính xác số lượng người dân địa phương đi lao động ngoài tỉnh, nhất là tại các nơi đang có dịch để chủ động quản lý, hướng dẫn và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp đối với công dân khi đi và về địa bàn tỉnh.

2.3. Tiếp tục duy trì nghiêm hoạt động của các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở cách ly tập trung.

Giao Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và UBND các huyện, thành phố phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt kiểm dịch, các khu cách ly tập trung; đảm bảo kịp thời các chế độ, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho nhiệm vụ phòng chống dịch, động viên kịp thời lực lượng cán bộ y tế, chiến sỹ lực lượng vũ trang... trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

2.4. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tiếp tục truyền thông nâng cao ý thức cảnh giác, không chủ quan, lơ là, đồng thời không gây tâm lý hoang mang, lo lắng quá mức về dịch bệnh; triển khai thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các chợ dân sinh, phương tiện vận tải... Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức các hoạt động, đẩy mạnh làm việc trên môi trường mạng và các hoạt động trực tuyến.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đặc biệt là tại các trường nội trú, bán trú có tổ chức cho học sinh ăn, nghỉ tại trường.

- Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các bến xe khách, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải hành khách công cộng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch; kịp thời quyết định tạm dừng hoặc mở lại các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh với các tỉnh, thành phố trong cả nước phù hợp với diễn biến công tác phòng chống dịch.

- Sở Nội vụ có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo có biện pháp phù hợp đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho các hoạt động, kịp thời chấn chỉnh các vi phạm.

2.5. Tiếp tục thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ theo phương án, kế hoạch ngay từ đầu năm, không để đình trệ, ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả; kiểm tra, xử lý nghiêm việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi lễ đền, chùa… trong thời gian làm việc, không tuân thủ quy định về phòng chống dịch.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để chủ động quyết định hoặc tham mưu cho cấp thẩm quyền quyết định giãn, hoãn hoặc điều chỉnh quy mô, hình thức tổ chức các hoạt động có tập trung đông người theo kế hoạch đã ban hành.

2.6. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch Covid-19 trong 05 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

2.7. Về đề xuất bổ sung kinh phí sửa chữa xe ô tô và nâng cấp thiết bị truyền thông phòng chống dịch: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo, lập dự toán kinh phí cụ thể gửi Sở Tài chính xem xét, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2.8. Những chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia phòng chống dịch trong thực tế nhưng chưa có trong các quy định của nhà nước: Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án cụ thể.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Xem chi tiết nội dung Thông báo tại link sau: Thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Sign In