Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo cấp độ dịch của tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 29/11/2021  )
Ngày 27/11/2021, Sở Y tế Bắc Kạn ban hành Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.


Theo đó phân loại cấp độ dịch của tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 128/NQ-CP cụ thể như sau:

 

 

 

STT

 

 

Đơn vị hành chính

Phân loại cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp độ 3

Cấp độ 4

1

Cấp xã

107

0

01(*)

0

2

Cấp huyện

8

0

0

0

3

Cấp tỉnh Bắc Kạn

01

0

0

0

 

(*) Số mắc ca mắc tại xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ngày 26/11/2021 là: 06 ca/3.526 người /xã.

 

Xem chi tiết nội dung Thông báo tại link sau: Thông báo cấp độ dịch của tỉnh Bắc Kạn

Sign In