Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 09/09/2020  )
Ngày 07/9/2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nội dung cụ thể như sau:

 

I.ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Công dân Việt Nam có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi.

II. NỘI DUNG

Tìm hiểu các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

III. HÌNH THỨC THI: Thi trực tuyến

1. Người thi đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn (Ban Tổ chức sẽ cung cấp địa chỉ của Cổng tại văn bản phát động Cuộc thi)cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo hướng dẫn để tham gia thi trực tuyến. Mỗi người chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.

2. Mỗi tài khoản chỉ được dự thi 01 lần, người dự thi phải điền đầy đủ các thông tin để đăng ký dự thi, gồm: Tên đăng nhập; mật khẩu; nhập lại mật khẩu; họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; nghề nghiệp; địa chỉ hoặc đơn vị công tác; số chứng minh nhân dân hoặc Giấy đăng ký khai sinh; số điện thoại liên hệ; email (nếu có).

IV. NỘI DUNG THI

1. Bài dự thi

Mỗi bài dự thi gồm có 02 phần:

- Phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm: Người dự thi trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm do Ban Tổ chức đưa ra, lựa chọn đáp án đúng, hệ thống website sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật.

- Phần câu hỏi dự đoán: Người dự thi dự đoán số lượng người tham gia dự thi.

2. Thời gian thi

- Thời gian diễn ra Cuộc thi: Bắt đầu từ 08h00’ ngày 15/9/2020 và kết thúc lúc 08h00’ ngày 15/10/2020 (Thí sinh có thể thực hiện thi vào bất cứ thời điểm nào trong thời gian diễn ra Cuộc thi)

- Tổng thời gian thực hiện thi: Mỗi thí sinh tham gia thi phải thực hiện 02 phần thi trong thời gian tối đa 25 phút, tính từ khi đăng nhập làm bài.

3. Cách thức chấm điểm

- Phần thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm: Người dự thi trả lời 20 câu hỏi bằng cách lựa chọn mỗi câu hỏi 01 đáp án đúng, đáp án do Ban Tổ chức đưa ra. Mỗi câu trả lời đúng được chấm 01 điểm. Điểm tối đa của phần thi trắc nghiệm là 20 điểm.

- Phần câu hỏi dự đoán:Người dự thi dự đoán đúng hoặc dự đoán gần đúng nhất số lượng người tham gia Cuộc thi.

4. Công bố kết quả Cuộc thi

Kết quả Cuộc thi được công bố vào tháng 11/2020. Danh sách người dự thi đạt giải được Ban Tổ chức công bố trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Giải cá nhân

- 01 giải nhất: Trị giá 1.000.000 đồng.

- 03 giải nhì: Mỗi giải trị giá 800.000 đồng.

- 04 giải ba: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

- 10 giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 300.000 đồng.

2. Giải tập thể

- 01 giải nhất: Trị giá 1.500.000 đồng.

- 02 giải nhì: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

- 03 giải ba: Mỗi giải trị giá 750.000 đồng.

- 04 giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

3. Giải phụ

- Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

4. Hình thức, giải thưởng; thời gian trao giải

- Ban Tổ chức Cuộc thi tặng Giấy chứng nhận và tiền giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải.

- Thời gian trao giải: Dự kiến trong tháng 11 năm 2020.

 

Xem chi tiết Thể lệ và câu hỏi Cuộc thi tại link sau: Thể lệ cuộc thi tìm hiểu pháp luật ; Câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu pháp luật

Sign In