Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"

( Cập nhật lúc: 06/09/2021  )
Ngày 01/9/2021, Ủy ban nhân tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 5815/UBND-NCPC về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.


Theo đó để tham gia Cuộc thi, Ủy ban nhân nhân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang hiểu rõ về mục đích, yêu cầu, nội dung, thể lệ và ý nghĩa của Cuộc thi; vận động tham gia cuộc thi. Đăng tải địa chỉ tham gia cuộc thi: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn trên cổng thông tin cơ quan, đơn vị, để cán, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia cuộc thi (thi Tuần, Tháng), thời gian bắt đầu từ 00h ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 06/10/2021.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tham gia cuộc thi theo phân cấp quản lý.

Với nội dung trên, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Mọi vướng mắc cần giải đáp liên hệ Ban Tổ chức Cuộc thi tại hòm thư điện tử: phapche.csb@gmail.com hoặc số điện thoại 069.567.180 (Phòng Pháp chế Cảnh sát biển)./.

 

Xem chi tiết nội dung Văn bản tại link sau: Tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"

Sign In