Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

( Cập nhật lúc: 31/08/2020  )
Ngày 28/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 09-CT/UBND về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Toàn văn Chỉ thị như sau:


 

Tải văn bản tại link sau: Chỉ thị số 09-CT/UBND

 

Sign In