Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022

( Cập nhật lúc: 30/11/2021  )
Thực hiện Công văn số 9963/BYT-DP ngày 23/11/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022, ngày 24/11/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 7925/UBND-VXNV chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022.
Sign In