Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 23/07/2020  )
Ngày 17/7/2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 16 về việc Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.


Xem chi tiết nội dụng Nghị quyết tại link sau: Nghị quyết 16 HĐND tỉnh Bắc Kạn

 

Sign In