Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phối hợp tham gia viết tin, bài tuyên truyền trên Website Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 23/02/2021  )
Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ dbdc.backan.gov.vn) là Trang thông tin chuyên cung cấp thông tin chính thức, công khai về các hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp của tỉnh Bắc Kạn trên mạng Internet.


Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Kạn bao gồm: Các thông tin giới thiệu chung về Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; tin Đoàn ĐBQH tỉnh; tin HĐNDcác cấp; tin Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các tài liệu được lưu hành tại kỳ họp Quốc hội và kỳ họp HĐND tỉnh; thông tin giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư của Đoàn ĐBQH, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; chương trình công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh; lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tiếp nhận và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri; các văn bản quy phạm pháp luật, các hoạt động chính trị, xã hội nổi bật trong tỉnh, trong nước. Trang thông tin Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Kạn chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 10/02/2021.

Để thông tin về hoạt động của HĐND các cấp trên Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh được phản ánh kịp thời, chính xác, phong phú và đa dạng; Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; Thường trực HĐND các xã, phường, thị trấn chọn, cử cán bộ, công chức làm cộng tác viên để viết tin, bài về hoạt động của HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố, HĐND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Tin, bài gửi về Ban Biên tập Trang TTĐT (qua địa chỉ email: sadtt@backan.gov.vn, hoặc nhandh@backan.gov.vn) để xem xét, đăng tải. Cộng tác viên có tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh được chi trả nhuận bút theo Quyết định số 07/QĐ-HĐND ngày 08/02/2021 của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định chi trả nhuận bút, thù lao của Trang Thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Kạn.

Nhằm đáp ứng vai trò là một diễn đàn để ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh Bắc Kạn trao đổi, liên hệ với cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; Thường trực HĐND các xã, phường, thị trấn thông tin rộng rãi về địa chỉ và hoạt động của Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Kạn đến cử tri, nhân dân được biết. Thông tin chi tiết liên hệ bà Đồng Thị Thu Sa, số điện thoại 0917.871.019 hoặc ông Dương Huy Nhân, số điện thoại 0973.921.842, thư ký Ban biên tập Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh để được giải đáp cụ thể.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp thực hiện/.

 

Xem chi tiết nội dung Quyết định số 07/QĐ-HĐND ngày 08/02/2021 của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định chi trả nhuận bút, thù lao của Trang Thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Kạn tại link sau: Quy định chi trả nhuận bút, thù lao của Trang Thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Kạn

Sign In