Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

( Cập nhật lúc: 22/02/2021  )
Ngày 18 tháng 02 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 885/UBND-VXNV về việc thực hiện Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.


Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm, linh hoạt Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 29/01/2021 và các văn bản khác có liên quan); ưu tiên nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh, kiên quyết không để lây lan trên diện rộng; đẩy mạnh thực hiện chiến lược khoanh vùng nhanh, phong tỏa hẹp, truy vết thần tốc, xét nghiệm rộng và nhanh; thực hiện chiến dịch phòng, chống dịch hiệu quả cả về y tế và kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép.

2. Sở Y tế và các sở, ngành tỉnh theo nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của tỉnh như dừng, không tổ chức lễ hội, hoạt động, sự kiện có tập trung đông người không cần thiết; có phương án cho học sinh học trực tuyến, nghỉ học; hạn chế việc đi chúc Tết, du xuân...Bám sát chỉ đạo theo ngành dọc của các Bộ, ngành Trung ương để chủ động phối hợp, triển khai các biện pháp phòng chống dịch và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... Tiếp tục đẩy mạnh làm việc trên môi trường mạng và các hoạt động trực tuyến.

Không dừng hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải kiểm soát chặt chẽ việc bảo đảm an toàn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Các khu công nghiệp tập trung, doanh nghiệp phải có phương án phòng, chống dịch phù hợp khi tiến hành hoạt động sản xuất. Các cơ quan chức năng tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tạo điều kiện, không gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Tiếp tục rà soát chặt chẽ, triệt để, thực hiện truy vết thần tốc, xét nghiệm trên diện rộng đối với các đối tượng có nguy cơ, các trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh, người nhập cảnh trái phép; nghiêm túc xét nghiệm lại các chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn tỉnh; bố trí nguồn lực cho việc xét nghiệm chủ động đối với người làm việc tại các địa điểm có nguy cơ cao như tại bệnh viện, khu cách ly tập trung, khu phong tỏa (nếu có)....

5. Quản lý chặt chẽ, không để lây nhiễm chéo trong các khu vực được cách ly, phong tỏa (nếu có). Siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú; yêu cầu người nhập cảnh thực hiện nghiêm việc khai báo y tế.

Huy động các lực lượng chức năng, đề nghị các đoàn thể, Hội cựu chiến binh tham gia phòng, chống dịch, tăng cường việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đôi tượng” để kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với các trường hợp có nguy cơ.

6. Bộ CHQS tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục có phương án và chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở cách ly tập trung bảo đảm cách ly số lượng lớn khi cần thiết.

7. Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn và xử lý kịp thời hoạt động nhập cảnh trái phép.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan có phương án bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu cho nhân dân, nhất là trong tình huống có dịch.

9. Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm động viên kịp thời đối với lực lượng cán bộ y tế, chiến sỹ lực lượng vũ trang... trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

10. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, các cơ quan báo chí, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục truyền thông nâng cao ý thức cảnh giác, không chủ quan, đồng thời không gây tâm lý hoang mang, lo lắng quá mức về dịch bệnh.

Với nội dung trên, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương triển khai thực hiện; chủ động báo cáo, đề xuất, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền./.

Xem chi tiết nội dung Văn bản tại link sau: Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

 

Sign In