Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 27/07/2020  )
Ngày 17/7/2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 10 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.


Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 7 năm 2020./.

 

Xem chi tiết nội dung Nghị quyết tại link sau: Nghị quyết số 10

Tin bài mới:


Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(23/07/2020)

Kế hoạch truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử(08/07/2020)

Chỉ thị về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành “Công dân điện tử”(02/06/2020)

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19(21/05/2020)

Cài đặt phần mềm theo dõi lượng mưa của các trạm đo mưa tự động và chia sẻ, kết nối trang facebook phòng chống thiên tai(20/05/2020)

Quyết định về việc tiếp tục tạm đình chỉ một số loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(29/04/2020)

Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn(28/04/2020)

Công điện về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá(27/04/2020)

Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020) (17/04/2020)

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo cho trẻ mầm non và học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 đến khi có thông báo mới(10/04/2020)

Sign In