Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KH Triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 30/12/2021  )
Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm đủ liều cơ bản vắc xin phòng COVID-19 và căn cứ Công văn số 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và liều nhắc lại, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021-2022 như sau:

 

I. MỤC TIÊU

- Tăng cường phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cho cộng đồng.

- Phấn đấu trên 95% dân số từ 18 tuổi trở lên có mặt trên địa bàn đã tiêm đủ liều cơ bản được tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19.

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

II. NGUYÊN TẮC, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, TRIỂN KHAI

1. Nguyên tắc

- Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương; tạo sự đồng thuận, phối hợp của toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Đảm bảo tiêm đúng đối tượng của tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại theo số lượng vắc xin được cấp; đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

- Sử dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin đủ điều kiện từ nguồn vắc xin được Bộ Y tế phân bổ để triển khai thực hiện.

- Việc triển khai tiêm chủng phải theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đảm bảo an toàn tiêm chủng, đồng thời tiết kiệm, tránh lãng phí; đảm bảo tỷ lệ bao phủ cao và tiếp cận công bằng cho đối tượng được tiêm chủng trên địa bàn.

2. Thời gian triển khai: Dự kiến từ tháng 12/2021 cho đến khi hết đối tượng tiêm (theo tiến độ và số lượng cung ứng vắc xin của Bộ Y tế).

3. Đối tượng tiêm

3.1. Dự kiến đối tượng tiêm bổ sung: 25.747 người

 

STT

Tên đơn vị

Người suy giảm miễn dịch, ung thư, ghép tạng

(Dự kiến)

Những đối tượng đã tiêm đủ   liều cơ bản vắc xin của hãng Sinopharm (Dự kiến)

1

Huyện Ba Bể

86

3.500

2

Huyện Bạch Thông

88

3.498

3

Huyện Chợ Đồn

92

4.039

4

Huyện Chợ Mới

83

4.011

5

Huyện Na Rì

65

4.026

6

Huyện Ngân Sơn

46

3.000

7

Huyện Pác Nặm

45

3.000

8

Thành phố Bắc Kạn

130

38

Tổng

635

25.112

3.2. Dự kiến đối tượng tiêm nhắc lại: 205.971 người

STT

Đơn vị

Số đối tượng (Dự kiến)

1

Huyện Ba Bể

30.650

2

Huyện Bạch Thông

22.220

3

Huyện Chợ Đồn

32.346

4

Huyện Chợ Mới

25.296

5

Huyện Na Rì

25.334

6

Huyện Ngân Sơn

20.103

7

Huyện Pác Nặm

17.080

8

Thành phố Bắc Kạn

32.942

Tổng

205.971

 

4. Phạm vi, hình thức triển khai

- Phạm vi: Trên quy mô toàn tỉnh.

- Hình thức: Tổ chức tiêm chủng theo hình thức chiến dịch.

III. NỘI DUNG

1. Hướng dẫn về tiêm liều bổ sung và tiêm nhắc lại

1.1. Tiêm liều bổ sung vắc xin phòng COVID-19

- Đối tượng từ 18 tuổi trở lên có mặt trên địa bàn đã tiêm đủ liều cơ bản, gồm:

+ Người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng (người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng...).

+ Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin của hãng Sinopharm.

- Loại vắc xin: cùng loại với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA.

- Khoảng cách: Tiêm 01 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi đã tiêm liều bổ sung thì coi là hoàn thành liều cơ bản.

1.2. Tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19

- Đối tượng: Số đối tượng từ 18 tuổi trở lên có mặt trên địa bàn đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc bổ sung (người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên Y tế).

- Loại vắc xin:

+ Nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vắc xin thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA.

+ Nếu trước đó đã tiêm các loại vắc xin khác nhau thì tiêm nhắc lại bằng vắc xin mRNA.

+ Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vắc xin của hãng Sinopharm thì tiêm nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA hoặc vắc xin véc tơ vi rút (vắc xin AstraZeneca).

- Lịch tiêm: Khoảng cách tiêm 01 mũi nhắc lại ít nhất 03 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

1.3. Vắc xin sử dụng để tiêm liều bổ sung và nhắc lại: Vắc xin đã được Bộ Y tế phê duyệt.

Liều lượng vắc xin để tiêm bổ sung và nhắc lại: Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được Bộ Y tế cho phép.

2. Cung ứng, tiếp nhận vắc xin

- Vắc xin đủ điều kiện được cung ứng từ các nguồn khác nhau theo phân bổ từ Bộ Y tế cho tỉnh.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế/Trung tâm kiểm soát bệnh tật là đơn vị tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng từ các nguồn được Bộ Y tế phân bổ, phối hợp với các đơn vị liên quan phân bổ cho các huyện, thành phố triển khai thực hiện.

3. Tổ chức tiêm chủng

- Tổ chức theo hình thức tiêm chủng chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định, tại điểm tiêm lưu động. Căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 và số lượng vắc xin được cấp để triển khai đồng loạt toàn tỉnh hoặc “cuốn chiếu” theo địa bàn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

- Tổ chức điểm tiêm chủng cố định tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

- Tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động.

- Các đợt tiêm chủng sẽ được triển khai căn cứ theo tiến độ cung ứng vắc xin thực tế của Bộ Y tế cho tỉnh; tổ chức tiêm chủng chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện ở tất cả các tuyến (tại các điểm tiêm chủng cố định và tiêm chủng lưu động) theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

4. Đảm bảo an toàn tiêm chủng

- Rà soát, đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, dây chuyền lạnh, nhân lực...cho các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động.

- Lập danh sách các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện kể cả nhà nước và tư nhân trong và ngoài ngành y tế; có kế hoạch huy động toàn bộ cơ sở tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn để phối hợp thực hiện tiêm chủng trong trường hợp cần thiết.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về bảo quản, vận chuyển, sử dụng và hướng dẫn khám sàng lọc, xử lý tai biến nặng sau tiêm chủng, đảm bảo an toàn tiêm chủng.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng

- Sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 để triển khai chiến dịch tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/.

- Thực hiện đúng, kịp thời hướng dẫn quy trình xác minh, xác thực thông tin tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

IV. Kinh phí thực hiện

- Nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp.

- Nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước (nếu có) và các nguồn vốn hợp pháp khác./.

 

Xem chi tiết nội dung Kế hoạch tại link sau: KH tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên

Sign In