Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

( Cập nhật lúc: 08/07/2020  )
Ngày 24/6/2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch truyền thông về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.


Theo đó thông qua công tác thông tin, tuyên truyền nhằm thu hút tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng hiệu quả thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử.

Quán triệt, triển khai kịp thời, thống nhất các nội dung của Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử (Nghị định 45/2020/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh đến các cấp, các ngành và doanh nghiệp, người dân.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm tiêu cực phiền hà, giảm tối đa thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết TTHC; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng thuận lợi, minh bạch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của cơ quan hành chính nhà nước các cấp…/.

 

Xem chi tiết nội dung Kế hoạch tại link sau: Kế hoạch truyền thông thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

 

Tin bài mới:


Chỉ thị về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành “Công dân điện tử”(02/06/2020)

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19(21/05/2020)

Cài đặt phần mềm theo dõi lượng mưa của các trạm đo mưa tự động và chia sẻ, kết nối trang facebook phòng chống thiên tai(20/05/2020)

Quyết định về việc tiếp tục tạm đình chỉ một số loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(29/04/2020)

Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn(28/04/2020)

Công điện về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá(27/04/2020)

Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020) (17/04/2020)

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo cho trẻ mầm non và học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 đến khi có thông báo mới(10/04/2020)

Tạm đình chỉ một số loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(09/04/2020)

Tích cực hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng VCNET(06/04/2020)

Sign In