Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997 - 01/01/2022)

( Cập nhật lúc: 12/11/2021  )
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 01/6/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỷ niệm các ngày lễ lớn về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997 - 01/01/2022).
Sign In