Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 16 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 20/08/2020  )
Ngày 14/8/2020 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Hướng dẫn số 489/HD-UBND thực hiện Nghị quyết số 16 /2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Xem chi tiết nội dung Hướng dẫn tại link sau: Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 16

Tin bài mới:


Hướng dẫn các tiêu chí đánh giá sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm(12/08/2020)

Văn bản triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone(05/08/2020)

Chỉ thị số 05 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới(28/07/2020)

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(27/07/2020)

Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(23/07/2020)

Kế hoạch truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử(08/07/2020)

Chỉ thị về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành “Công dân điện tử”(02/06/2020)

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19(21/05/2020)

Cài đặt phần mềm theo dõi lượng mưa của các trạm đo mưa tự động và chia sẻ, kết nối trang facebook phòng chống thiên tai(20/05/2020)

Quyết định về việc tiếp tục tạm đình chỉ một số loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(29/04/2020)

Sign In