Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn kiểm chứng thông tin và báo cáo tin giả

( Cập nhật lúc: 30/08/2021  )
Ngày 23/8/2021 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn ban hành Hướng dẫn kiểm chứng thông tin và báo cáo tin giả


Theo đó Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Cổng thông tin tiếp nhận trực tuyến các phản ánh về tin giả; công bố tin giả bằng hình thức dán nhãn tin giả, tin sai sự thật, công bố tin xác thực. Cổng thông tin có địa chỉ truy cập: http://tingia.gov.vn

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, hiện nay trên internet và một số trang mạng xã hội đã đăng tải một số thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc không đúng với tình hình thực tế cũng như những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tin xấu, độc, xây dựng môi trường mạng trong sạch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn đề nghị:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn đến công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị tiếp cận Cổng thông tin điện tử http://tingia.gov.vn để biết cách nhận biết, phòng tránh, đối phó với tin giả và cách báo cáo tin giả.

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở xây dựng tin, bài hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh, đối phó với tin giả và các cách báo cáo tin giả để đăng tải lên cổng TTĐT và phát sóng trên đài truyền thanh cấp huyện, xã, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

- Các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền trên báo in, báo điện tử, chương trình phát thanh, truyền hình về Cổng thông tin điện tử http://tingia.gov.vn. Hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh, đối phó với tin giả và các cách báo cáo tin giả.

Khi phát hiện tin giả, các tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáo theo hướng dẫn, đồng thời báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông qua phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản tại địa chỉ thư điện tử: phongbcxb.tt@backan.gov.vn để tổng hợp./.

 

***

 

HƯỚNG DẪN CÁCH NHẬN BIẾT, PHÒNG TRÁNH, ĐỐI PHÓ VỚI TIN GIẢ

 

 

(1) Cần kiểm chứng nguồn tin, xem thông tin đó đến từ nguồn nào, nếu đến từ một người lạ, thông tin không rõ ràng cần cảnh giác. 

(2) Khi phát hiện tin giả cần thông báo về Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam bằng các cách sau:

 

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, XỬ LÝ

 

 

Sign In