Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

( Cập nhật lúc: 09/02/2021  )
Ngày 08 tháng 02 năm 2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản về việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng.

 

Theo đó đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng theo Hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 1053/QĐ-BYT ngày 06/02/2021; cơ quan chức năng và các địa phương giám sát, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định trên cơ sở tình hình dịch bệnh COVD-19 và điều kiện thực tế tại địa phương.

 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định khu vực, địa điểm đang có ổ dịch COVD-19 (nếu có) để áp dụng nghiêm các biện pháp chống dịch phù hợp mà không áp dụng hướng dẫn của Bộ Y tế.

 

Xem chi tiết Hướng dẫn đeo khẩu trang của Bộ Y tế tại link sau: Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

Sign In