Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại di động và các thiết bị thông minh

( Cập nhật lúc: 29/07/2021  )
Để các nền tảng công nghệ thông tin được đồng bộ, phục vụ công tác quản lý tiêm chủng Vắc xin Covid-19 tại tỉnh Bắc Kạn đạt hiệu quả cao, với mục tiêu 100% người dân được quản lý toàn diện lịch sử dữ liệu tiêm Vắc xin và có thể tra cứu Hồ sơ sức khoẻ cá nhân.


Ngày 26/7/2021 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản về việc triển khai ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại di động và các ứng dụng thông minh, theo đó đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện thực hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai tuyên truyền về lợi ích và cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên điện thoại di động thông minh hoặc các thiết bị di động thông minh và đăng ký sử dụng ứng dụng đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. (Có hướng dẫn cài đặt gửi kèm theo Công văn này).

2. Đề nghị các cơ quan báo chí và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; các Trang/Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác truyền thông về lợi ích tiêm chủng phòng bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và sự cần thiết của tỉm chủng trong giai đoạn hiện nay để người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ. Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” hàng ngày, sử dụng ứng dụng để theo dõi thông tin về chứng nhận tiêm Vắc-xin phòng Covid-19, cập nhật sự cố/phản ứng bất lợi sau tiêm chủng (nếu có) trên ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với Viettel Bắc Kạn - là đơn vị quản trị ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” để được hướng dẫn, hỗ trợ (ông Nguyễn Đức Tú - Nhân viên Viettel Bắc Kạn, số điện thoại 086 636 1333).

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan đon vị khẩn trương tuyên truyền, hướng dẫn và triển việc cài đặt cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên điện thoại thông minh và thiết bị di động thông minh đến các đơn vị trực thuộc và trên địa bàn quản lý để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiêm chủng Vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ./.

 

Xem chi tiết nội dung Hướng dẫn cài đặt tại link sau:Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

Sign In