Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn các tiêu chí đánh giá sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm

( Cập nhật lúc: 12/08/2020  )
Ngày 11 tháng 8 năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 1527 về hướng dẫn các tiêu chí đánh giá sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm.


Nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh; Thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Theo đó Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn các tiêu chí đánh giá, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP để UBND huyện, thành phố, Phòng kinh tế, Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; các xã, phường, thị trấn thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn hoặc đánh giá, giám sát, kiểm tra; các cơ quan liên quan và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện...

Xem chi tiết nội dung hướng dẫn tại link sau: Hướng dẫn 1527

 

 

Tin bài mới:


Văn bản triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone(05/08/2020)

Chỉ thị số 05 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới(28/07/2020)

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(27/07/2020)

Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(23/07/2020)

Kế hoạch truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử(08/07/2020)

Chỉ thị về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành “Công dân điện tử”(02/06/2020)

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19(21/05/2020)

Cài đặt phần mềm theo dõi lượng mưa của các trạm đo mưa tự động và chia sẻ, kết nối trang facebook phòng chống thiên tai(20/05/2020)

Quyết định về việc tiếp tục tạm đình chỉ một số loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(29/04/2020)

Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn(28/04/2020)

Sign In