Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020)

( Cập nhật lúc: 17/04/2020  )
Ngày 14 tháng 4 năm 2020 Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 747-CV/ĐU đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về công lao, cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin đối với phong trào công nhân và cách mạng vô sản thế giới.


Cụ thể như sau:


1. Nội dung tuyên truyền


- Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; vai trò, ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.

- Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của cách mạng tháng Mười Nga, của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các ngành, đơn vị, địa phương.


2. Một số khẩu hiệu tuyên truyền


- Chào mừng 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020) - Nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới !

- Kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội !

- Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng !

- Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam !

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh !

 

(Gửi kèm đề cương tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin)

 

Xem chi tiết nội dung đề cương tuyên truyền tại link sau: Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Tin bài mới:


Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo cho trẻ mầm non và học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 đến khi có thông báo mới(10/04/2020)

Tạm đình chỉ một số loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(09/04/2020)

Tích cực hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng VCNET(06/04/2020)

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công bố dịch Covid-19(03/04/2020)

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn công khai số điện thoại đường dây nóng(27/03/2020)

Kế hoạch tổ chức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII(23/03/2020)

Tiếp tục tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 (nCoV)(16/03/2020)

Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn năm 2019(02/03/2020)

Thông báo về tiếp tục nộp hồ sơ xin tài trợ từ Qũy APIF(27/02/2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản chỉ đạo cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra(03/02/2020)

Sign In