Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh, bổ sung thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kể từ 00 giờ ngày 22.8.2021

( Cập nhật lúc: 23/08/2021  )
Ngày 21 tháng 8 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản Điều chỉnh, bổ sung thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kể từ 00 giờ ngày 22/8/2021

 

Theo đó nhằm kiểm soát hiệu quả, không để nguồn lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn và thực hiện Thông báo số 378-TB/TU ngày 20/8/2021 của Tỉnh ủy về kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy ngày 20/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp trong phòng, chống dịch COVID-19 áp dụng trên địa bàn tỉnh kể từ 00 giờ ngày 22/8/2021 như sau:

1. Điều chỉnh một số biện pháp đã chỉ đạo tại Công văn số 5308/UBND-VXNV ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1.1. Điều chỉnh quy định về Giấy xét nghiệm đối với người vào địa bàn tỉnh: Phải có Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 72 giờ, trừ các đối tượng quy định tại mục 5 Công văn số 5308/UBND-VXNV ngày 13/8/2021 (luồng xanh vận tải).

1.2. Điều chỉnh mục 2.2 Công văn số 5308/UBND-VXNV ngày 13/8/2021 như sau:

“Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương xem xét nếu gia đình có đủ điều kiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú trong phòng chống dịch COVID-19” thì thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú; tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo cơ sở và Tổ COVID cộng đồng để giám sát thực hiện nghiêm cách ly, theo dõi tại nhà, nơi lưu trú. Trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì thực hiện cách ly y tế tập trung tại cơ sở cách ly tập trung theo Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tập trung phòng chống dịch COVID-19”; thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế tập trung. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 thì xử lý theo quy định.

Các mục khác trong Công văn số 5308/UBND-VXNV ngày 13/8/2021 có chỉ dẫn áp dụng thực hiện theo mục 2.2 (nêu trên) thì nay áp dụng theo điều chỉnh tại Công văn này; các nội dung không điều chỉnh tại Công văn số 5308/UBND-VXNV ngày 13/8/2021 vẫn tiếp tục thực hiện.

2. Bổ sung thực hiện một số biện pháp sau:

- Tất cả các cơ quan, công sở, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh… thực hiện kiểm soát chặt chẽ người ra, vào bằng mã QR Code và phải bố trí nhân lực để kiểm tra, ghi chép thông tin những người ra, vào hàng ngày (đối với người không thuộc quản lý của đơn vị đến liên hệ, giao dịch, thực hiện nhiệm vụ…).

- Các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp ở tỉnh ngoài đến liên hệ, giao dịch công tác tại tỉnh không quá 01 người/lần và phải chấp hành nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định và bắt buộc phải xuất trình Giấy xác nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu. Trường hợp đặc biệt phải có chấp thuận của UBND tỉnh hoặc cơ quan nơi đến liên hệ công tác.

- Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trong tỉnh không ra khỏi tỉnh, trường hợp cần thiết thì phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch của địa phương nơi đến. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, thôn/tổ dân phố trong thực hiện nội dung này; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang khi ra tỉnh ngoài phải được sự đồng ý bằng văn bản của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

- Hạn chế các hội nghị, hội thảo, cuộc họp không thật sự cần thiết; tăng cường các hoạt động theo hình thức trực tuyến.

3. UBND các huyện, thành phố và các ngành liên quan:

- Chỉ đạo các chốt kiểm dịch y tế đảm bảo hoạt động 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào địa bàn tỉnh; đảm bảo về con người, điều kiện làm việc, điều kiện sinh hoạt đáp ứng yêu cầu chống dịch dài ngày và bảo vệ sức khỏe cho lực lượng thực thi nhiệm vụ; thực hiện xét nghiệm 72 giờ/lần cho lực lượng tại các chốt kiểm dịch trên tuyến quốc lộ vào tỉnh.

- Chỉ đạo các lực lượng phòng, chống dịch ở địa phương thực hiện nghiêm túc Công văn số 5507/UBND-VXNV ngày 20/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện rà soát, nắm chắc nhân khẩu của mỗi gia đình, mỗi thôn/tổ dân phố, đảm bảo không để bị động, không để tình huống có ca nhiễm, ca nghi nhiễm, người về từ vùng có dịch mà không được khai báo y tế, không đi cách ly, theo dõi theo quy định.

- Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thuộc diện tạm dừng hoạt động phải thực hiện cam kết chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm và kiên quyết đóng cửa, dừng hoạt động các điểm kinh doanh, dịch vụ không đảm bảo, không chấp hành phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố rà soát, chủ động quyết định việc tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn phù hợp tình hình thực tế, tránh tối đa nguy cơ dịch bệnh.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng các tài liệu phòng, chống dịch bằng tiếng dân tộc thiểu số (tiếng dân tộc Mông) gửi các địa phương và cơ quan truyền thông để tuyên truyền đến người dân tộc Mông tại các vùng cao kịp thời áp dụng, đáp ứng biện pháp phòng chống dịch.

5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp…chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung trên; chịu trách nhiệm hoàn toàn về các sai phạm xảy ra trong phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp…thuộc trách nhiệm quản lý./.

 

Xem chi tiết nội dung văn bản tại link sau: Điều chỉnh, bổ sung thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Sign In